2013

12 Φεβ, 2018

Πραγματοποιείται εξαγορά μέρους μετοχών και μεταβίβαση της επιχείρησης καθολικά στον Μ. Καλοϊδα και τον γιο του Γ. Καλοϊδά.