2013

18 дек., 2018

Извършва се изкупуване на дял от акции и прехвърляне на компанията изцяло на М. Калоидас и неговия син Г. Калоидас.