2017

12 Φεβ, 2018

Η εταιρεία αποκτά πιστοποίηση τροφίμων, με το πρότυπο HALAL & ο μηχανολογικός εξοπλισμός ενισχύεται με την αγορά νέας αυτοματοποιημένης μηχανής συλλογής HARTMANN, νέου εξοπλισμού ανιχνευτή μετάλλων και ελέγχου βάρους.