Себеотдаване

18 дек., 20180

Крачката на… отдадеността.

Неспокойният дух на Г. Калоидас го повежда в правилната посока.

Изследвайки пазарния интерес, той идентифицира хранителните навици по това време и се фокусира върху производството на пита за сувлаки. Отначало с производство в малък мащаб, първите пити се разпространяват от самия него с велосипед в Плака.

Скоро след това дистрибуцията се извършва от служител на мотор, тъй като производството се увеличава. Така, в началото на 50-те години на миналия век настъпва моментът, когато Г. Калоидас решава да се занимава изключително с производството на пита, изоставяйки хляба завинаги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *